Privacyverklaring

Algemeen

Jan en Jerry gaan zorgvuldig en respectvol om met persoonsgegevens.

De website van Jan en Jerry maakt geen gebruik van cookies.

Op overeenkomsten met Jan en Jerry, en naast deze privacyverklaring, zijn ook de algemene voorwaarden van Jan en Jerry van toepassing. Die zijn te vinden op de website op  www.janenjerry.nl.

Met welk doel?

Jan en Jerry verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden:

 • het verifiëren van betaling van een bestelling;
 • het leveren van een bestelling.

Welke gegevens?

Jan en Jerry verwerken, indien van toepassing, met bovenstaande doelen, de navolgende (soorten) persoonsgegevens, die door de klant op eigen initiatief aan Jan en Jerry zijn verstrekt:

 • voornaam, voorzetsel/tussenvoegsel, achternaam
 • bedrijfsnaam
 • factuuradres
 • verzendadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Op welke AVG-grondslag?

Jan en Jerry verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden ( uit artikel 6 van de AVG):

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Met welke derde partijen worden de gegevens gedeeld?

Jan en Jerry delen persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals een postbezorger, een e-mailprovider of Mollie Payments.  

Hoe lang?

Jan en Jerry bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden of wet- en regelgeving.

Waar heeft u, als betrokkene, recht op?

Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u/de betrokkene recht op:

 • informatie, inzage, correctie, aanvulling
 • verwijdering, afscherming, beperking, verzet
 • intrekking van eerder gegeven toestemming

U kunt naleving van dit recht verzoeken via het e-mailadres: jerry.kleisen@online.nl.

Aanpassen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 12 november 2020 en kan later worden aangepast.